Địa điểm hỗ trợ – Cơ sở 1

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, Phường Đông Ba, Tp.Huế, Thừa Thiên Huế

Địa điểm hỗ trợ – Cơ sở 2

Địa chỉ: 196 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Tp.Huế, Thừa Thiên Huế